תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר בכתובת shop.davisbitton.com (להלן:״האתר״)

האתר מופעל על ידי מרכז למקצועות השיער בע״מ ח.פ 6311709 (להלן:״מפעילת האתר״)

תנאי שימוש אלה(להלן:״התנאים ו/או תנאי השימוש״)מגדרים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר,נא קראו תנאים אלה בקפידה,מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילי האתר.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת(כדוגמת טלפון סלולארי,מחשב כף יד וכוי).כמו כן הם חלים על שימוש באתר,ביו באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

כללי

  • בכפוף לתנאי השימוש המונח ״ המשתמש משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זו בכל דרך וצורה שהיא ( להלן :״המשתמש״)
  • ככל ואינך מסכים לתנאי השימוש,הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  • הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.
  • מפעיל האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בה ולא יהיה בכך לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם.
  • האתר מציע למכירה מוצרים כגון: מוצרי קוסמטיקה מוצרי שיער וכוי.

מדיניות פרטיות

מפעיל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל,תנאי תקנון זה מהווה ביו היתר את מדיניותו של מפעיל האתר ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעיל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר,וכיצד משתמש מפעיל האתר במידע,הנמסר לו על- ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידו בעת שימוש באתרים.

התכנים באתר:

ייתכן כי האתר יכלול בתוכו,טקסטים,תמונות,סרטוני וידאו ומידע נוסף (להלן :״התכנים״).

המידע אודות השירותים ו/או המוצרים באתר הינו תיאור תמצית בלבד ומשכך אין מפעיל האתר נושא באחריות באשר להתאמה מושלמת של המידע המוצג לשירותים ו/או למוצרים.

מפעיל האתר יעשה כמיטב יכולתו להקנות למשתמש את הידע המקצועי,אך אינו מתחייב ואינו יכול להתחייב לתוצאות כלשהן.

הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי שימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא אינו מהווה תחליף לייעוץ בכל תחום שהוא.

מפעיל האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ולכן כל החלטה בדבר השימוש בתכנים תמצא באתר תעשה על אחריות המשתמש בלבד.

תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:

מערכת האתר מאפשרת למשתמשיה רכישה נוחה, קלה ובטוחה של מוצרים המוצעים על ידי האתר באמצעות האינטרנט.

כל משתמש ראשי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.במידה והנך קטין ( מתחת לגיל 18) או זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס,יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי והעסקה תתבצע לאחר אישור ע״י חברת האשראי

מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או לשנות את הדרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לו.

המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים,מדויקים עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

מוצרי הקוסמטיקה הנמכרים באתר:

האתר מציע לרכישה מוצרים בתחום הטיפוח והקוסמטיקה ועוד. כל מוצר הקוסמטיקה הנמכרים באתר ונדרש להם רישוי הינם עפ״י רישיון משרד הבריאות.

יודגש כי במידה והנך רגיש לאחד מן המרכיבים במוצר,אין להשתמש במוצר, באחריות המשתמש לקרוא את רכיבי המוצר אשר מפורטים על אריזתו בטרם השימוש, כך גם ינהג המשתמש בנוגע לכל הגבלה רפואית ו/או אלרגיה לרכיבים מסוימים.

התכנים והמידע באתר אינם מהווים חוות דעת רפואית או תחליף לטיפול. יש לקרוא את הוראות השימוש של המוצר על גבי המוצר לפני השימוש. מפעיל האתר אינו אחראי על אופן השימוש במוצרים ותוצאותיו,המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש המוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר ותוצאותיו.

מבצעי מכירות:

בעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

במידה ומפעיל האתר יחליט לקיים מבצע כלשהו אז המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלא ( לפי המוקדם מבניהם) והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד,כמפורט לעיל.

שעות הפעילות ברכישה באתר:

הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים שאתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או סיבה אחרת.

שעות פעילות מוקד שירות לקוחות הינן כדלקמן: ימים א׳-ה׳: 09:00-18:00 וביום ו׳ משעה 09:00 עד 14:00.

מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות לקוחות ,והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של מפעיל האתר.

0
X